JAKON AB startas år 2009 av Joakim Jakobsson som har lång erfarenhet av IT-branschen som konsult och anställd. Företagets kontaktnät växer kontinuerligt och flera samarbeten resulterar i lyckade lösningar för kunderna.

Det som kännetecknar JAKON AB främst är det lilla företagets engagemang och ansvar, i kombination av erfarenhet av stora beslut i stora organisationer.

Genom sitt breda kontaktnät har JAKON möjlighet att hjälpa till med helhetslösningar som sträcker sig även utanför IT området. JAKON AB samt de samarbetspartners som vi jobbar med känntecknas av:

 • Lång arbetslivserfarenhet inom sin kärnverksamhet
 • Kvalitetsinriktade
 • Personligt engagemang

Det enda som begränsar möjligheten att ta nya uppdrag är tillgången på resurser eftersom kraven på våra konsulter är mycket höga. De konsulter som företaget förmedlar idag innehar spjutspetskompetens och det är endast mycket kompetenta och drivande konsulter som kommer att förmedlas även fortsättningsvis. JAKON jobbar med långsiktiga kontakter och de flesta samarbeten har sträckt sig över många år och nya samarbeten byggs upp under väldigt lång tid för att säkerställa kvalitet och samarbetsmodeller.

JAKON och dess underleverantörer består av små företag med minimala overhead-kostnader vilket innebär att ett för kunden fördelaktigt pris kan fortsätta att hållas. Företagets breda kontaktnät gör att våra kunders förfrågningar kan tillgodoses inom förväntad tid och kostnadsram.

JAKON AB har erfarenhet från både små och stora projekt. Vi har både helhetsansvar och delaktighet i större leveranser som partners eller underkonsulter. Uppdrag

 • Teknisk Projektledare
 • Teknisk Expert
 • Testledare
 • Team Lead
 • Operativsystem Migrering
 • Systemförvaltning
 • Förbättringsarbeten
 • Outsourcing
Kunder
 • H&M Hennes & Mauritz AB
 • Hewlett-Packard
 • Ericsson
 • Information Wireless
 • Dispio AB

Välkommen att kontakta oss:


Joakim Jakobsson Konsult AB
Dalagatan 29
113 23 Stockholm

Telefon: +46 (0) 10-511 06 20
Mobil: +46 (0) 70-510 60 96
E-post: joakim.jakobsson@jakon.se

JAKON AB · Mobil: +46 (0) 70-510 60 96